Khoa Môi trường Các trang thông tin học phần Khoa Môi trường Trang Thông tin Đào tạo Trường ĐH Khoa học Quy chế học vụ hiện hành

TRANG THÔNG TIN HỌC PHẦN

GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG ĐẠI CƯƠNG

(GENERAL ENVIRONMENT)

Số tín chỉ:  02  |      Mã học phần: MTR1022

Liên hệ: Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học

Điện thoại: 0234.3848977 | Email: khoamoitruonghue@gmail.com

(Chú ý: Sinh viên click vào các đường link để đọc nội dung hay tải file về)

        

1. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN (click vào đây)

2. TÀI LIỆU HỌC TẬP

Bài giảng Giáo dục Môi trường đại cương (2017)

Tài liệu tham khảo và đọc thêm

Các liên kết hữu ích

3. LỊCH TRÌNH HỌC TẬP HỌC KỲ II (2017 - 2018)

Thời khóa biểu các nhóm lớp:

Nhóm lớp Giảng viên Thứ Tiết học Phòng hoc   Nhóm lớp Giảng viên Thứ Tiết học Phòng hoc
1 Đường Văn Hiếu 4 5-6 B212   8 Hoàng Công Tín 6 5-6 B214
2 Trần Nguyễn Quỳnh Anh 5 5-6 H108   9 Mai Ngọc Châu 6 7-8 B241
3 Lê Công Tuấn 6 5-6 H103   11 Hoàng Thị Mỹ Hằng 2 5-6 H104
4 Trần Anh Tuấn 3 7-8 B211   12 Đặng Thị Thanh Lộc 4 7-8 B209
5 Trần Ngọc Tuấn 4 5-6 B213   13 Trần Ngọc Tuấn 4 7-8 B213
6 Nguyễn Bắc Giang 3 5-6 B211   14 Tôn Thất Pháp 2 7-8 H107
7 Đặng Thị Thanh Lộc 4 5-6 B209            

Lịch trình học tập

Tuần thứ Ngày Nội dung Ghi chú
1 22/1 - 27/1/2018 Chương 1 - Mở đầu  
2 29/1 - 3/2/2018 Chương 1 (tt)  
3 5/2 - 10/2/2018 Chương 2-Tác động của con người đến môi trường
 
4 5/2 - 10/2/2018 Chương 2 (tt)  
5 12/2 - 17/2/2018 Chương 2 (tt)  
6 19/2 - 24/2/2018 Chương 2 (tt)
Chương 3-Tác động của ô nhiễm môi trường
 
7 26/2 - 3/3/2018 Chương 3 (tt)  
8 5/3 - 10/3/2018 Chương 3 (tt) Kiểm tra giữa kỳ
9 12/3 - 17/3/2018 Chương 3 (tt)  
10 19/3 - 24/3/2018 Chương 4-Biến đổi khí hậu  
11 26/3 - 31/3/2018 Chương 4 (tt)  
12 2/4 - 7/4/2018 Chương 5-Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững  
13 9/4 - 14/4/2018 Chương 5 (tt)  
14 16/4 - 21/4/2018 Chương 5 (tt)  
15 23/4 - 28/4/2018 Chương 5 (tt)  

(Lịch học trên có thể được điều chỉnh tùy điều kiện thực tế và tùy kế hoạch mỗi giảng viên. Lịch kiểm tra thường xuyên và kiểm tra giữa kỳ do giảng viên quy định)

4. QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Quy định chung

- Điểm quá trình học tập: 40% (các cột điểm thành phần và hình thức đánh giá tùy theo giảng viên, được thông báo vào buổi học đầu tiên)

- Điểm thi kết thúc học phần: 60% (Tất cả các nhóm lớp cùng thi chung một đề thi)

5. ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Nhóm lớp 1  |  Nhóm lớp 2 | Nhóm lớp 3 | Nhóm lớp 5 | Nhóm lớp 5 | Nhóm lớp 6 | Nhóm lớp 7 |

Nhóm lớp 8 | Nhóm lớp 9 | Nhóm lớp 11 | Nhóm lớp 12 Nhóm lớp 13 | Nhóm lớp 14

6. HƯỚNG DẪN ÔN TẬP (sẽ tải lên vào tuần cuối học kỳ)

7. ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Đề thi    |    Đáp án

Số lượt truy cập:

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trang Thông tin học phần được xây dựng trong khuôn khổ cuộc thi INNOVATION 2014 - Chương trình VLIR-IUC Đại học Huế